ur filmen

Rachmaninovs Vesper
2000 Koreografi och ljusregi av körkonsert Hedvig Eleonora Kammarkör. Realtidsklippt bildbearbetad dansfilm i projicerad på väggarna i Hedvig Eleonora kyrka.
Dirigent Pär Fridberg, Ljussättning Christer Norrby.

 se filmklipp
 mer bilder