foto Jesse Block

Absent Soul
1997 Tolkning av scenstycke för kameran.
Foto Jesse Block
Inspelad i Golden Gate Park, på Letterman Hospital, vid Baker Beach, och på Zaccho Dance Theater.