ur filmen

Stockholm 23:04
1993 Dansfilm med koreografi ur scenföreställningen Andrum. Dansare Annika Boholm, Lisen och Kersti Grunditz.
Foto Peo Jansson.
Visad på Danshögskolan.

 Mer bilder