När jag klipper lyfter jag fram innehållet med hjälp av formen och rytmen. Jag klipper både film, tv-dokumentärer och public service-reportage samt animerar vinjetter, bildspel och effekter. Jag är en bra dramaturg och min klippstil är präglad av ansvar, självständighet, formkänsla, musikalitet och tekniskt kunnande.

När jag ansvarar för hela postproduktionen har jag ett väl inarbetat kontaktnät av klippassistenter, kompositörer, ljudläggare, ljudmixare, färgkorrigerare, grafiker, DVD-kodare osv.

Flockproductions har egen redigeringsstudio med Final Cut Pro och After Effects i en avskild och kreativ miljö i Nacka. Som inhyrd redigerare arbetar jag med Final Cut Pro, AVID och Media 100.

Jag undervisar också i digital redigering för bl.a. DI och SVT, samt föreläser och gör utvärderingar.
Läs artikel i UNT
Se artikel från MacWorld